REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów

2022-05-26 14:15
publikacja
2022-05-26 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, wystawiła notę obciążeniową w kwocie 561 516 981,74 zł konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe Gmbh, TECNICAS REUNIDAS S.A. oraz BUDIMEX S.A. (łącznie dalej „Konsorcjum”). Konsorcjum realizowało dla PGE GiEK projekt obejmujący zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” bloku energetycznego w PGE GiEK S.A. Oddziale Elektrownia Turów (PGE informowała o zawarciu umowy raportem bieżącym nr 36/2014 z 10 lipca 2014 r.).

Przekazanie bloku do eksploatacji nastąpiło 14 maja 2021 r. Nota obciążeniowa dotyczy kary umownej z tytułu niedotrzymania wskaźnika dyspozycyjności bloku w pierwszym roku okresu gwarancji, który zgodnie z umową był jednym z gwarantowanych przez Konsorcjum parametrów technicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Issuing a debit note to the consortium constructing unit no. 7 in Turów
power plant

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”)
discloses that on May 26, 2022 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. (“PGE GiEK”), a PGE’s subsidiary, issued a debit note in amount of
PLN 561 516 981.74 to the consortium of companies Mitsubishi Power
Europe Gmbh, TECNICAS REUNIDAS S.A. and BUDIMEX S.A. (later jointly
referred to as the “Consortium”). The Consortium carried out for PGE
GiEK the project of designing and turn-key construction of power unit in
PGE GiEK S.A. Branch Turów power plant (PGE informed about the signing
of the agreement in the current report no. 36/2014 of July 10, 2014).

The unit was commissioned on May 14, 2021. The debit note concerns
contractual penalty for failure to meet the availability factor of the
unit in the first year of the guarantee period, that in accordance with
the agreement was one of the technical parameters guaranteed by the
Consortium.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki