REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2026

2021-12-16 11:58
publikacja
2021-12-16 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-16
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2026
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r., w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2026 (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 534,51 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 367,05 do 400,40 zł/kW/rok i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 r., zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2026, wliczając umowy wieloletnie z poprzednich aukcji, wynosi nie mniej niż 8 950 MW.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Result of main capacity market auction for the year 2026

The Management of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses
that on December 16, 2021, as a result of capacity market auction for
the year 2026 (the main auction), total capacity obligation of not less
than 1 534.51 MW has been contracted for units owned by PGE Group.

Auction clearing price has been set within the range between 367.05 and
400.40 PLN/kW/year and on the basis of article 38 par. 1 of the Capacity
Market Act of December 8, 2017 - the price will be disclosed by PSE S.A.
within 3 business days.

Including long-term contracts form previous auctions, PGE Group
contracted not less than 8 950 MW of capacity obligations for 2026
delivery.

The above capacity obligations are not final results of capacity auction.

Final results are to be published by the President of Energy Regulatory
Office on its website (in the section Biuletyn Informacji Publicznej) on
the first business day following 21st day after the close of capacity
auction. Until then all capacity obligation contracts are conditional.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-16 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2021-12-16 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki