REKLAMA
WEBINAR

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 r.

2023-05-04 13:53
publikacja
2023-05-04 13:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-04
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2023 r.:
1. Skarb Państwa – 1 365 601 493 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,02% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 60,86% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 107 480 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,38% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 4,79% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of votes on the Ordinary General
Meeting of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. on April 28, 2023

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") hereby informs about the shareholders possessing at least 5%
of votes on the Ordinary General Meeting of the Company which was held
on April 28, 2023:


1. The State Treasury – 1 365 601 493 votes from possessed shares which
accounted for 81.02% of votes on this General Meeting and 60.86% of
total votes.


2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Open Pension Fund)
– 107 480 000 votes from possessed shares which accounted for 6.38% of
votes on this General Meeting and 4.79% of total votes.

Legal ground: Art. 70 point 3 of the Act on public offering, conditions
governing the introduction of financial instruments to organized
trading, and public companies (Dziennik Ustaw 2009, no 185 item 1439 as
amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-04 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2023-05-04 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki