REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.

2021-11-19 14:09
publikacja
2021-11-19 14:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 15 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2021 r.:
1. Skarb Państwa – 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 80,12% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 71 227 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,32% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 3,81% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of votes on the Extraordinary General
Meeting of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. on November 15, 2021

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") hereby informs about the shareholders possessing at least 5%
of votes on the Extraordinary General Meeting of the Company, which was
held on November 15, 2021:


1. The State Treasury – 1 072 984 098 votes from possessed shares, which
accounted for 80.12% of votes on this General Meeting and 57.39% of
total votes.


2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (Open Pension Fund)
– 71 227 000 votes from possessed shares, which accounted for 5.32% of
votes on this General Meeting and 3.81% of total votes.

Legal ground: Art. 70 point 3 of the Act on public offering, conditions
governing the introduction of financial instruments to organized
trading, and public companies (Dziennik Ustaw 2009, no 185 item 1439 as
amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-19 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
2021-11-19 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki