REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Uzupełnienie informacji o Wiceprezesie Zarządu

2023-01-05 16:57
publikacja
2023-01-05 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rafal_Wlodarski_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Rafal_Wlodarski_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-05
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji o Wiceprezesie Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazuje w załączeniu informacje o p. Rafale Włodarskim, powołanym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Rafał Włodarski_PL.pdfRafał Włodarski_PL.pdf Informacje o p. Rafale Włodarskim
Rafał Włodarski_EN.pdfRafał Włodarski_EN.pdf Information about Mr. Rafał Włodarski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Supplementary information about the Vice-President of the Management
Board

With reference to the current report no. 1/2023, the Management Board of
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. attaches information about Mr. Rafał
Włodarski, appointed to the position of Vice-President of the Management
Board for Support and Development.

Legal ground: § 5 p. 5 and § 10 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-05 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-01-05 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki