REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2021-11-15 19:38
publikacja
2021-11-15 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ20211115_trescuchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EGM20211115_contentofresolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
NWZ20211115_trescuchwal.pdfNWZ20211115_trescuchwal.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 listopada 2021 r.
EGM20211115_contentofresolutions.pdfEGM20211115_contentofresolutions.pdf Content of resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on November 15, 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Content of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
(the"Company") attaches to this current report a content of resolutions
adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on November
15, 2021.

Legal ground: § 19 section 1 point 6 of the Regulation of the Minister
of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki