REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2026

2021-12-20 11:02
publikacja
2021-12-20 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2026
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021, Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2021 r. PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 400,39 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 1 739,51 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym:
- 329,01 MW dla jednostek nowych z umową mocową na 17 lat,
- 536,24 MW dla jednostek modernizowanych z umową mocową na 7 lat,
- 824,27 MW dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok, oraz
- 50,00 MW dla jednostek redukcji zapotrzebowania z umową mocową na 1 rok.

Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. PGE zaktualizuje niniejszy raport jedynie w przypadku, gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różnić się od wyników wstępnych.

Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2026, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcjach na lata 2021-2025 wynosi 9 155 MW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Publication of preliminary results of main capacity market auction for
the year 2026

With reference to the current report no. 35/2021, the Management Board
of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) notifies that on December
20, 2021 PSE S.A. published preliminary results of the main capacity
auction for year 2026, including the clearing price of 400.39
PLN/kW/year. The price of capacity obligation in multi-year contracts
will be adjusted every year with the annual average consumer price index.

At the same time, the Management Board of PGE discloses that total
capacity obligation of 1 739.51 MW has been ultimately contracted for
units owned by PGE Group, including:


- 329.01 MW for new units with 17-years capacity contract,


- 536.24 MW for modernized units with 7-years capacity contract,


- 824.27 MW for existing units with 1-year capacity contract, and


- 50.00 MW for DSR units with 1-year capacity contract.

The above clearing price is not a final result of power market auction.
Final results are to be published by the President of Energy Regulatory
Office on its website (in the section Biuletyn Informacji Publicznej) on
the first business day following 21st day after the close of capacity
auction. Until then all capacity obligation contracts are conditional.
PGE will update this current report only if the final results of
capacity market turn out substantially different from preliminary
results.

Total capacity obligation contracted for units owned by PGE Group for
the year 2026, including long-term obligations contracted in the
auctions for the years 2021-2025, amounts to 9 155 MW.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2021-12-20 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki