REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2022-05-25 16:23
publikacja
2022-05-25 16:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_2022_06_22_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_OGM_2022_06_22_announcement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r. na godz. 13.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_ZWZ_2022_06_22_ogloszenie.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_2022_06_22_ogloszenie.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 22 czerwca 2022 r.
Draft_resolutions_OGM_2022_06_22_announcement.pdfDraft_resolutions_OGM_2022_06_22_announcement.pdf Draft resolutions for the Ordinary General Meeting convened for June 22, 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Draft resolutions for the Ordinary General Meeting

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") herewith submits the draft resolutions, which will be
presented on the Ordinary General Meeting of the Company convened for
June 22, 2022 at 1.00 p.m. CEST, that will be held in Warsaw, in the
building of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., at 4
Książęca Street, 00-498 Warsaw.

Legal ground: § 19 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister
of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-05-25 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki