REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2022-11-14 17:46
publikacja
2022-11-14 17:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NWZ_2022_12_14.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie/static/att/emitent/2022-11/Projekty-uchwal-NWZ-2022-12-14_202211140293483110.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_EGM_2022_12_14.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Justification_to/static/att/emitent/2022-11/Draft-resolutions-EGM-2022-12-14_202211140293483110.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r. na godz. 12.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Do raportu Spółka załącza również uzasadnienie projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty_uchwal_NWZ_2022_12_14.pdfProjekty_uchwal_NWZ_2022_12_14.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2022 r.
Uzasadnienie projekty uchwal_NWZ_2022_12_14.pdfUzasadnienie projekty uchwal_NWZ_2022_12_14.pdf Uzasadnienie projektów uchwał
Draft resolutions_EGM_2022_12_14.pdfDraft resolutions_EGM_2022_12_14.pdf Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting convened on December 14, 2022
Justification to draft resolutions_EGM_2022_12_14.pdfJustification to draft resolutions_EGM_2022_12_14.pdf Justification of the draft resolutions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting
The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") herewith submits the draft resolutions, which will be
presented on the Extraordinary General Meeting of the Company convened
for December 14, 2022 at 12:00 o'clock noon, that will be held in
Warsaw, in the building of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw. The Company also attaches to
this report the justification for the draft resolutions.
Legal ground: § 19 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister
of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-14 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-11-14 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki