REKLAMA
WAŻNE

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

2021-10-15 17:38
publikacja
2021-10-15 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_NWZ_2021_11_15.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 listopada 2021 r. na godz. 13.00 w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał NWZ_2021_11_15.pdfProjekty uchwał NWZ_2021_11_15.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021
Projekty uchwał NWZ ENG.pdfProjekty uchwał NWZ ENG.pdf Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting


The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company") herewith submits the draft resolutions, which will be
presented on the Extraordinary General Meeting of the Company convened
for November 15, 2021 at 1.00 p.m., that will be held in Warsaw, in the
building of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., at 4
Książęca Street, 00-498 Warsaw.


Legal ground: § 19 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister
of Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state. (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 RYSZARD WASIŁEK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-10-15 PAWEŁ ŚLIWA WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki