REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

2023-01-04 19:44
publikacja
2023-01-04 19:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-04
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 4 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Rafała Włodarskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 stycznia 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju. Informacje nt. doświadczenia i kariery zawodowej p. Rafała Włodarskiego Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Appointment of the Vice-President for Support and Development

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
“Company”, “PGE”) discloses that on January 4, 2023 the Supervisory
Board of PGE adopted resolution on appointment of Mr. Rafał Włodarski to
the Management Board of the eleventh term of office as from January 9,
2023 and entrusting him the position of the Vice-President for Support
and Development. Information about professional experience and career of
Mr. Rafał Włodarski will be published in a separate current report.

Legal ground: § 5 p. 5 and § 10 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-04 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2023-01-04 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki