REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Opóźnienie przekazania do eksploatacji bloku nr 7 w Elektrowni Turów

2021-04-30 15:28
publikacja
2021-04-30 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Opóźnienie przekazania do eksploatacji bloku nr 7 w Elektrowni Turów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku, powziął informację od spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o opóźnieniu zakończenia realizacji inwestycji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A., czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 7 zakładanego na 30 kwietnia 2021 roku. Przewiduje się, że przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 maja 2021 roku. Zarząd PGE informuje, że umowa na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Delay of the commissioning of the unit no. 7 in Turów power plant

With reference to the current report no. 6/2021 dated February 25, 2021,
the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”)
discloses that on April 30, 2021 it has taken information from PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE’s subsidiary) about the
postponement of the completion of the construction of the new power unit
in Turów power plant, being realized by consortium including companies:
Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (Consortium leader), Tecnicas
Reunidas S.A. and Budimex S.A. As a result, the commissioning date of
the unit no. 7, assumed for April 30, 2021, shall be postponed. It is
assumed, that the commissioning shall take place no later than May 15,
2021. The Management Board of PGE notifies that the agreement for the
construction of the new unit in Turów power plant, contains - as a
standard course of action - contractual penalty clause in specified
cases. Parties to the agreement will analyze precise reasons for the
delay also for possible penalty clauses.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Paweł Cioch Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki