REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

2022-11-17 11:41
publikacja
2022-11-17 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-17
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 17 listopada 2022 r. uchwałę o odwołaniu p. Pawła Ciocha, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Dismissal of the Vice-President of the Management Board

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
“Company”) discloses that on November 17, 2022 the Supervisory Board of
the Company adopted resolution to dismiss Mr. Paweł Cioch,
Vice-President of the Management Board for Corporate Affairs.

Legal ground: § 5 p. 4 and § 9 of the Regulation of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on current and periodic information
published by issuers of securities and on conditions under which such
information may be recognized as being equivalent to information
required by the regulations of law of a state which is not a member
state (Dziennik Ustaw of 2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2022-11-17 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki