10,05 zł
0,00% 0,00 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-26
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu do spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”) propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, realizowanej przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. („Konsorcjum”) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu. Propozycja Konsorcjum obejmuje zmianę harmonogramu realizacji inwestycji („Harmonogram”), czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.

Propozycja zmiany Harmonogramu przekazana przez Konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. Wynikiem tych analiz ma być ocena poprawności szacunków Konsorcjum dotyczących opóźnienia w przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia ww. terminów. Zarząd PGE informuje, że umowa na budowę dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole zawarta w dniu 15 lutego 2012 roku standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification about proposal submitted by the general contractor
concerning changes of scheduled date of finalization of units 5 and 6 in
Opole Power Plant

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, the
„Company”) notifies about information obtained today from Company’s
subsidiary PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”)
which received a proposal regarding changes of scheduled date of
finalization of units 5 and 6 in Opole Power Plant, i.e. investment
being realized by consortium including companies: Polimex-Mostostal
S.A., Mostostal Warszawa S.A., Rafako S.A. (the „Consortium”) and GE
Power acting as a general designer and Consortium leader managing the
contract execution. The proposal submitted by Consortium involves change
of the investment realization schedule (the „Schedule”), and shall
result in postponing of the planned commissioning of unit 5 from July
31, 2018 to December 20, 2018 and in case of unit 6 from March 31, 2019
to July 31, 2019.

Proposal of changes to the Schedule submitted by the Consortium will be
thoroughly analyzed for the methodic accuracy of assumptions taken,
reasons for delay and planned methods of further management of the
contract execution. The analysis aims to result in evaluation of
correctness of estimates made by the Consortium regarding the delay of
commissioning of units 5 and 6 and consequences of the postponing of
aforementioned dates. The Management Board of PGE notifies that the
agreement of construction of units 5 and 6 signed on February 15, 2012,
contains, as a standard course of action, contractual penalty clause in
specified cases. Parties to the agreement will analyze precise reasons
for the delay also for possible penalty clauses.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-26 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2017-09-26 Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl