REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie niewnoszenia zastrzeżeń do pomocy indywidualnej przyznanej na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 sp. z o.o. oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 sp. z o.o

2022-09-16 16:56
publikacja
2022-09-16 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-16
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie niewnoszenia zastrzeżeń do pomocy indywidualnej przyznanej na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 sp. z o.o. oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 sp. z o.o
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że PGE otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) decyzję Komisji Europejskiej (”KE”) w sprawie niewnoszenia zastrzeżeń do pomocy indywidualnej na poziomie nie wyższym niż 319,60 PLN/MWh przyznanej dla obu realizowanych etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW (realizowana wspólnie z Ørsted). Decyzja KE została wydana w ramach procesu indywidualnej notyfikacji wsparcia dla inwestorów, wymaganej unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Uzyskanie decyzji KE jest konieczne dla wszystkich projektów realizowanych w tzw. pierwszej fazie polskiego programu offshore, które w 2021 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) otrzymały wsparcie w formule kontraktu różnicowego. Zgodnie z przepisami, wydanie decyzji URE określającej poziom wsparcia dla projektu na podstawie decyzji KE powinno nastąpić w ciągu 90 dni od daty otrzymania przez URE decyzji KE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision of the European Commission – no objection to the individual
support granted to Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. and
Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o

With regard to the current report no. 11/2021 of April 7, 2021, the
Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses
that PGE has received from the the Energy Regulatory Office (the “ERO”)
a decision of the European Commission (“EC”) stating no objection to the
individual support at the level which does not exceed PLN 319.60/MWh
granted for both stages of Baltica Offshore wind farm - Baltica 2 and
Baltica 3, with a total capacity of 2.5 GW (pursued jointly with
Ørsted). EC decision was issued within the process of individual
notification of support for investors, required by EU regulations on
state aid. Obtaining the decision of the EC is necessary for all
projects implemented in the so-called the first phase of the Polish
offshore program, that in 2021 received support in contract for
difference formula by the decision of the President of the Energy
Regulatory Office (ERO). According to the regulations, the ERO decision
specifying the level of support for the project on the basis of the EC
decision should be issued within 90 days from the date on which ERO
obtained EC decision.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-16 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-09-16 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki