REKLAMA

PGE: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2022-06-24 12:56
publikacja
2022-06-24 12:56
Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2022 r. („ZWZ”) znalazł się punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) w związku z upływem kadencji członków rady. Przed ZWZ do spółki nie wpłynęły od akcjonariuszy propozycje kandydatur do rady nadzorczej. Kandydatury zostały przedstawione podczas obrad ZWZ, w związku z czym w świetle zasad DPSN 2021 nastąpiło incydentalne naruszenie zasady. Zarząd PGE pragnie jednak zwrócić uwagę, że wszystkie kandydatury do rady nadzorczej dotyczyły osób, które zasiadały w radzie nadzorczej PGE upływającej kadencji, były więc one znane akcjonariuszom, a informacje o tych osobach były stale dostępne na stronie internetowej spółki. Dodatkowo, przed głosowaniami w sprawie powołania do rady nadzorczej, Przewodniczący walnego zgromadzenia PGE standardowo ogłasza przerwę w obradach, aby umożliwić akcjonariuszom lepsze przygotowanie oraz umożliwić pełnomocnikom konsultacje kandydatur z akcjonariuszami. W związku z powyższym, umożliwienie uczestnikom walnego zgromadzenia właściwego przygotowania i głosowania nad kandydaturami z należytym rozeznaniem (cel zasady 4.9.1), w ocenie zarządu PGE nie zostało w znaczący sposób ograniczone.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:  


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki