PEKAES SA życiorysy członków zarządu i członków RN

PEKAES SA życiorysy członków zarządu i członków RN

Raport Bieżący nr 5/2002 PEKAES SA przesyła w załączeniu życiorysy Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej PEKAES SA jako uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 3/2002 z dnia 18 stycznia 2002 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA w dniu 18 stycznia 2002 roku powołało na funkcje:

I. Prezesa Zarządu Spółki - Pana Jana Dalgiewicza Pan Jan Dalgiewicz. Lat 60. Wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe: 1964 - 1972 - pracował w Dolnośląskich Zakładach Aparatury Precyzyjnej w Ząbkowicach Śląskich, kolejno jako: konstruktor, szef jakości, główny konstruktor, zastępca dyrektora ds. inwestycji,

1972 - 1977 - pracował w instytucjach PZPR w Lublinie, Legnicy i Wrocławiu, 1977 - 1990 - pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Jelczańskich Zakładów Samochodowych, 1990 - 1995 - działalność w prywatnym przedsiębiorstwie we Wrocławiu, 1995 - 1998 - pełnił funkcję Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, 1989 - 1990 - pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Handlu Zagranicznego POLMOT Warszawa, 1997 - - Członek i Wiceprezes Rady Nadzorczej POLMIEDŹ TRANS Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM Lubin.

Dodatkowe kwalifikacje: - 1985 - ukończone Studia Podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu organizacji i zarządzania, - Wiele kursów profesjonalnych, głównie z zakresu jakości pracy, organizacji i zarządzania, przetargów publicznych itp. - 1991 - Szkoła Finansów i Zarządzania - Ukończone Studium dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,

Działalność publiczna: - działalność w Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej, w tym Wiceprezes w Radzie Wojewódzkiej NOT we Wrocławiu oraz Członek Rady Głównej NOT w Warszawie, - poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w X Kadencji,

W dorobku zawodowym i społecznym: - Szereg odznaczeń Państwowych, branżowych, regionalnych, - Świadectwa patentowe Urzędu Patentowego na rozwiązania techniczne,

- Nagroda Państwowa w 1989 roku Ministra Postępu, Nauki i Techniki, - Nagrody i dyplomy za rozwiązania techniczne i organizacyjne NOT.

II. Członka Zarządu - Pana Witolda Szpejdę Pan Witold Szpejda. Lat 45. Wykształcenie wyższe, absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydział Mechaniki Precyzyjnej.

Doświadczenie Zawodowe: 1983 - 1984 - Stażysta KRBPCWiG o/Chełm, 1984 - 1987 - Kierownik Oddziału Przygotowania Produkcji Pomocniczej, 1987 - 1987 - Zastępca Kierownika Wydziału Produkcji Pomocniczej, 1987 - 1990 - Kierownik Wydziału Produkcji Pomocniczej, 1990 - 1991 - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych, 1991 - 2001 - Dyrektor Oddziału - Członek Zarządu Remur, 1993 - 1995 - Prezes Zarządu Spółki, 1995 - 1999 - Członek Rady Nadzorczej Cementowni Ożarów, 1995 - 1997 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Chełm, 2000 - 2001 - Prezes Zarządu Bolmar S.A. w Bodaczowie (Zakład w Upadłości).

Dodatkowe kwalifikacje: - Kurs Szkolenie służb produkcyjno-technologicznych, - Kurs Dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek, - Kurs Dla Kierowniczej Kadry Rezerwowej Przedsiębiorstw, - Szkolenie Menadżer - Przedsiębiorca - Właściciel w progu XXI wieku, - Seminarium - Kodeks Pracy po nowelizacji, - Seminarium - Tworzenie wizerunku firmy.

III. Członka Zarządu - Pana Ryszarda Witka. Życiorys został przesłany Raportem Bieżącym nr 18/2001.

IV. Członka Rady Nadzorczej - Pana Wojciecha Ciurzyńskiego

Doświadczenie zawodowe: 1973 - 1983 - pracował w firmie BETON-STAL, pełniąc funkcje od Kierownika Budowy do Dyrektora Technicznego Rejonu, 1983 - 1984 - pełnił funkcję Kierownika Budowy Mostów w Przedsiębiorstwie DROMEX w Libii, 1984 - 1986 - pełnił funkcję Naczelnika Wydziału budowy elektrowni atomowych w Przedsiębiorstwie ENERGOEXPORT, 1986 - 1987 - pełnił funkcję Dyrektora Technicznego budowy elektrowni atomowej w Niemczech, 1987 - 1990 - pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego firmy ENERGOEXPORT, 1990 - 1993 - pełnił funkcję Członka Zarządu firmy BUDIMEX, 1993 - 1995 - pełnił funkcję Dyrektora budowy biurowca Centrum Finansowe Puławska 2000 - do chwili obecnej - Wiceprezes Spółki PKO Inwestycje, 1995 - do chwili obecnej - Wiceprezes Spółki Centrum Finansowe Puławska.

V. Członka Rady Nadzorczej - Pana Leszka Krysiaka Pan Leszek Krysiak. Lat 57. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Doświadczenie zawodowe: 1966 - pracował jako mistrz w Powiatowej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Łasku, 1966 - 1970 - pracował jako Kierownik Kontroli Jakości w ZZPO Wólczanka, 1971 - 1978 - pełnił funkcję Zastępcy Prezesa w Spółdzielni Pracy Lipcowy Zryw w Zduńskiej Woli, 1978 - 1995 - pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółdzielni Pracy Lipcowy Zryw w Zduńskiej Woli, 1995 - 1996 - pełnił funkcję Dyrektora Generalnego P.P.H.U. Elegancja w Zduńskiej Woli, 1997 - pełnił funkcję Kierownika Zarządu CETECO Sp. z o.o. w Łodzi, od 1997 - pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy Kolekcja Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, od 1990 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki POLCOTEX w Warszawie - kadencja kończy się w 2002 roku,

Dodatkowe kwalifikacje: 1993 - kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek, 1994 - kurs Jak inwestować w papiery wartościowe, 1996 - kurs przygotowujący kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa reprezentowanym przez Ministra Przemysłu i Handlu, 1995 - Rzeczoznawca - produkcja odzieży

VI. Członka Rady Nadzorczej - Pana Janusza Ocipkę Pan Janusz Ocipka. Lat 41.

Wykształcenie: 1981 - 1984 - Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki - Instytut Informatyki, 1990 - Studium Podstawy marketingu międzynarodowego, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), 1992 - Studium Business English American Corporate Culture Centrum Językowe Uniwersytetu Pepperdine w Malibu, California, USA, 1995 - 1998 - Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Katedra Zarządzania i Marketingu, specjalizacja marketing, studia licencjackie, 1999 - 2001 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Katedra Zarządzania i Marketingu, specjalizacja zarządzanie, studia magisterskie,

Doświadczenie zawodowe: 1984 - 1989 - Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych w Warszawie - dział Głównego Automatyka, 1989 - 1990 - Dyrektor Oddziału Warszawskiej Rejonowej Spółdzielni SCH w Czosnowie, Od 1990 - Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Handlowej SCH w Czosnowie, 1990 - 2001 - V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni Handlowej SCH w Nowym Dworze Mazowieckim, 1993 - 2001 - Prezes Zarządu Spółdzielni Transportu i Obsługi Rolnictwa w Nowym Dworze Mazowieckim, 1994 - 1995 - Prezes Rady Nadzorczej Ciechanowskiej Centrali Materiałów Budowlanych Ciech-Bud S.A., 1995 - 2002 - Członek Zarządu Centrali Handlu i Inwestycji Argo- Invest S.A. w Warszawie, Od 1997 - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Logistycznych Cargomex Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, od 2001 - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Obsługi Handlu Zagranicznego Celimpex Sp. z o.o. w Warszawie.

Dodatkowe kwalifikacje: 2001 - 2002 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studium Podyplomowe, Strategie rozwoju obszarów wiejskich - zarządzanie projektami Unii Europejskiej, Ukończone kursy komputerowe i inne szkolenia i kursy zawodowe, w tym: - oceny projektów inwestycyjnych wg UNIDO, - business plan, - negocjacje, - członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, - rolnictwa.

Doświadczenie samorządowe: 1984 - 1990 - Radny, V-ce Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Czosnowie, 1994 - 1998 - Członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Czosnowie, 1998 - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w Czosnowie, 1997 - Pełnomocnik Związku Komunalnego Novelty od spraw utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, 1998 - Pełnomocnik Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego do spraw Akademickiego Centrum Edukacji w Modlinie, 1999 - Pełnomocnik Powiatu do spraw rozwoju i realizacji projektów Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Technopark- Modlin oraz Akademickiego Centrum Edukacji, 2000 - 2001 - Członek Rządowego Zespołu Programującego ds. Twierdzy Modlin.

Osiągnięcia zawodowe i inne: 1988 - 89 - wyróżnienia w konkursie na najlepszy projekt wynalazczy,

1996 - opracowanie i wdrożenie projektu - Centrum Obsługi Celnej i Logistycznej Cargomex w Nowym Dworze Mazowieckim, 1997 - opracowanie koncepcji i koordynacja utworzenia - Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Technopark-Modlin, 1998 - opracowanie koncepcji zagospodarowania twierdzy Modlin przez utworzenie Akademickiego Centrum Edukacji, inne - publikacje w prasie fachowej z zakresu zarządzania, odznaczenia, w tym państwowe, medale, dyplomy w działalności społecznej i sportowej, w tym m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrna Syrenka - za zasługi dla Warszawy, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

VII. Członka Rady Nadzorczej - Pana Lecha Szymańczyka Pan Lech Szymańczyk. Lat 53.

Wykształcenie: 1972 - 1975 - Technikum Mechaniczne 1988 - 1990 - Akademia Nauk Społecznych, kierunek społeczno- polityczny,

Doświadczenie zawodowe: 1968 - 1975 - pracował na stanowisku formierz-operator Zakładu Metalurgicznego, Zakłady Mechaniczne URSUS w Warszawie, Wydział Metalurgii, 1975 - 1988 - pełnił funkcje kierownicze w zakresie kontroli jakości, normalizacji i postępu technicznego, metrologii przemysłowej, zaopatrzenia i zbytu, jak również sprawował funkcje zastępcy kierownika Spółdzielni oraz Vice Prezesa ds. administracyjno-handlowych w Spółdzielni Pracy PRODUS w Pruszkowie, 1988 - 1991 - pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Federacji Spółdzielczych Związków Zawodowych, od 1988 - w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych pełnił funkcje: Przewodniczącego Regionu Mazowieckiego, a następnie Województwa Mazowieckiego. Członek Rady i Prezydium OPZZ. 1993 - 2001 - Poseł na Sejm II i III kadencji. Członek Komisji Zdrowia, Samorządu i Polityki Regionalnej Praw,

Dodatkowe kwalifikacje - kurs Członków Rad Nadzorczych zakończony egzaminem państwowym, - kursy specjalistyczne organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną z zakresu normalizacji, jakości, postępu technicznego, metodologii przemysłowej.

VIII. Członka Rady Nadzorczej - Panią Lucynę Adamko-Świerkowską, Pani Lucyna Adamko-Świerkowska. Lat 59. Wykształcenie wyższe, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Historyczny.

Doświadczenie zawodowe: 1966 - 1967 - nauczycielka w XX Liceum Ogólnokształcącym, 1968 - 1972 - starszy inspektor w Branżowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego, 1972 - 1976 - główny specjalista w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych EMA, 1976 - 1990 - główny specjalista w firmie Megat-Megadex, VII - IX 1990 - główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu ds Przekształceń Własnościowych X 1990 - IX 1996 - pełniła funkcję Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1996 - do chwili obecnej - pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia w Ministerstwie Skarbu Państwa, od 1992 - pełni funkcję Reprezentanta Spółek Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,

Dodatkowe kwalifikacje: 1978 - Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), 1991 - Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych zakończony egzaminem w Centrum Prywatyzacji, 1995 - Centrum Kształcenia Menedżerów, Kurs Marketingu, 1995 - Price Waterhouse, Metody i struktury zarządzania i nadzoru w spółkach akcyjnych, 1995 - Fundacja Rozwoju Kultury Negocjacji, Diagnozowanie i wypracowanie strategii firmy, 1997 - Duńska Szkoła Administracji Publicznej, 2000 - Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Regulacje Prawne Unii Europejskiej, 2000 - Fundacja na Rzecz Wydziału Zarządzania UW - Nowe Regulacje Prawne Unii Europejskiej, 2001 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zmiany w ustawie o rachunkowości.

IX. Członka Rady Nadzorczej - Pana Mariana Woronina, Pan Marian Woronin. Lat 46.

Wykształcenie: 1972 - 1977 - Technikum Kolejowe w Warszawie, 1997 - 2001 - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Studia licencjackie i magisterskie - wychowanie fizyczne.

Doświadczenie zawodowe: 1977 - Polskie Koleje Państwowe, 1977 - 1985 - Zawodowa Służba Wojskowa, 1985 - 1989 - Stypendium sportowe, od 1993 - pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki, od 1998 - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży, od 1998 - pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Dodatkowe kwalifikacje: 1996 - Kurs operatorów rządowej sieci poczty elektronicznej, 2001 - Likwidator i syndyk masy upadłości, 2001 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,

Osiągnięcia sportowe: 1980 - Wicemistrzostwo Olimpijskie, 1979, 1980-82, 1987 - Mistrzostwo Europy, Zdobycie Pucharu Świata w L.A. Wielokrotne Mistrzostwo Polski.

kom emitent ewa/zdzał

Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIG -0,29% 58 780,55
2018-12-14 17:05:00
WIG20 -0,31% 2 303,41
2018-12-14 17:15:00
WIG30 -0,27% 2 620,67
2018-12-14 17:15:00
MWIG40 -0,25% 4 066,57
2018-12-14 17:15:00
DAX -0,54% 10 865,77
2018-12-14 17:35:00
NASDAQ -2,26% 6 910,67
2018-12-14 22:02:00
SP500 -1,91% 2 599,95
2018-12-14 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl