Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-25
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A (spółka zależna Emitenta) zawarła umowę ze spółką „Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach („Zamawiający”) której przedmiotem jest wykonanie stanu surowego zamkniętego (budynek A, E) obiektu – kompleks mieszkaniowy – Poznań Naramowice MW18 – Poznań ul. Sielawy („Umowa”). Umowa została zawarta w toku normalnej działalności operacyjnej Pekabex Bet S.A. Warunkiem wejścia w życie Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych jest uzyskanie od Zamawiającego do dnia 16 grudnia 2019 r. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pisemne wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie Umowy wynosi netto równowartość ok 1 % przychodów grupy kapitałowej Emitenta za 2018 r., plus należny podatek VAT.
Strony wskazały termin 16.09.2020 r. jako planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za zwłokę w dotrzymaniu terminu końcowego w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto Pekabex Bet S.A. za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów określonych umową oraz karę za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Pekabex Bet S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Pekabex Bet S.A.
Pekabex Bet S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na warunkach przewidzianych w Umowie. Najdłuższy z okresów wynosi 10 lat liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z „Duże Naramowice – Projekt Echo – 111 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna w tym roku przekroczyła 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi ok 3% przychodów grupy kapitałowej Emitenta za rok 2018. Ponadto zawarcie umowy ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, Grupy Pekabex.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-25 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2019-10-25 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.