PEIXIN: wyniki finansowe

2018-04-30 21:19
publikacja
2018-04-30 21:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
PEIXIN_Management_Report_Peixin_(finacial_data)_for_2017..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2018-04-30
PEIXIN INTERNATIONAL GROUP N.V.
(pełna nazwa emitenta)
PEIXIN Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
1114 AB Amsterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Joop Geesinkweg 901
(ulica) (numer)
0086 - 0595 - 22458888 0086 - 0595 - 22456781
(telefon) (fax)
disclosures@fjpeixin.com www.peixin.com
(e-mail) (www)
RSIN 852966982 58288449
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017 2016
I. revenues 17,417 30,406
II. gross profit 3,437 6,323
III. operating profit (2,806) 781
IV. EBITDA (2,318) 1,371
V. profit before tax (2,801) 889
VI. net profit (2,801) 753
VII. cash flow from operating activities 1,503 (1,376)
VIII. cash flow from investing activities (5,712) (1,923)
IX. cash flow from financing activities - -
X. net increase in cash and cash equivalents (4,984) (4,090)
XI. 31 Dec 2017 31 Dec 2016
XII. non-current assets 22,738 35,553
XIII. current assets 48,980 43,421
XIV. total assets 71,718 78,974
XV. short-term liabilities 2,607 3,795
XVI. total equity 71,718 75,179
XVII. paid-in capital 13,000 13,000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PEIXIN_Management Report Peixin_(finacial data) for 2017..pdfPEIXIN_Management Report Peixin_(finacial data) for 2017..pdf The Management Board Report for 2017

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-30 Qiulin Xie Chairman of Management Board Qiulin Xie


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki