REKLAMA

PBG: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.

2021-01-29 15:31
publikacja
2021-01-29 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w roku 2021 raporty finansowe opublikowane zostaną w następujących terminach:

a) skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
I kwartał: 28 maja 2021 roku
III: kwartał: 26 listopada 2021 roku
b) śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 roku
c) śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2020 roku: 30 września 2021 roku
d) roczny raport jednostkowy PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku
e) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Bartosz Sierakowski wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Bartosz Sierakowski
2021-01-29 Piotr Zimmerman prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Piotr Zimmerman
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki