PATENTUS S.A.: Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

2019-11-06 15:14
publikacja
2019-11-06 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-06
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PATENTUS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 06.11.2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 24.10.2019 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikającej z zawartej w dniu 26.08.2016 roku Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (będącego następcą prawnym Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonego kredytu).
Wykreślenie z rejestru związane jest ze spłatą całkowitą w/w kredytu.
Emitent informował o Zawarciu umowy kredytu oraz ustanowieniu hipoteki na aktywach Emitenta raportem bieżącym nr 15/2016 w dniu 19 września 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki