REKLAMA

PASSUS: Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych

2020-07-30 15:32
publikacja
2020-07-30 15:32
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Spółka zawarła 17 umów objęcia 140 000 warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”). Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii A2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warranty zostały wyemitowane nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji obejmowanych za warranty została ustalona na poziomie 0,10 zł za jedną akcję. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 akcji serii A2. Wszystkie Warranty zostały objęte przez członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników wybranych przez Zarząd Emitenta w ramach Programu Motywacyjnego. Zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 grudnia 2017 r. termin wykonania praw do objęcia akcji serii A2 wynikający z Warrantów upływa dnia 31 grudnia 2022 roku, przy czym regulamin Programu Motywacyjnego zakłada, że uprawnienie do zamiany warrantów na akcje będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego do dnia zapisu na akcje przypadający na dzień 20 września 2022 r. O realizacji praw wynikających z Warrantów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie w stosownych raportach bieżących.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 8 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki