REKLAMA

PASSUS S.A.: Zawarcie umowy znaczącej

2020-11-12 15:02
publikacja
2020-11-12 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
PASSUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"; "Spółka"; "Wykonawca") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa („Zamawiający”) na dostawę zintegrowanego oprogramowania do zarządzania komputerami i urządzeniami przenośnymi oraz świadczenie innych usług na rzecz sądów powszechnych.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 491 400,00 PLN brutto.

Umowa obejmuje dwie części „Zamówienie Podstawowe” i „Zamówienie Opcjonalne”.
Wartość Zamówienia Podstawowego wynosi 6 150 000,00 PLN brutto, natomiast maksymalna wartość Zamówienia Opcjonalnego wynosi 6 341 400,00 PLN brutto.

Zamówienie Podstawowe zostało podzielone na 2 etapy:
Etap 1 z terminem realizacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Wartość Etapu 1 wynosi 5 977 800,00 PLN brutto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od jego zakończenia.
Etap 2 z terminem realizacji do 24.12.2020 r. Wartość Etapu 2 wynosi 172 200,00 PLN brutto, a płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.

Zamówienie Opcjonalne, obejmuje zakup usługi asysty technicznej oraz licencji dla maksymalnie 30 tys. dodatkowych urządzeń wraz z rozszerzoną gwarancją. Zamawiający może złożyć Zamówienie Opcjonalne w terminie 36 miesięcy od daty dostarczenia licencji w Zamówieniu Podstawowym.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym pojedyncza kara nie może przekroczyć poziomu 5% wartości zamówienia podstawowego, a suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego. Wyjątkiem jest sytuacja mająca miejsce w przypadku wypowiedzenia przez Wykonawcę lub podmiot trzeci bezterminowych licencji na Oprogramowanie lub jakichkolwiek innych licencji dostarczonych w związku z wykonaniem Umowy, powodujących jakiekolwiek ograniczenie lub pozbawienie możliwości korzystania z Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, przed upływem 10 lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Wdrożenia Systemu. W tej sytuacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia zamówienia podstawowego brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Tadeusz Dudek Prezes Zarządu
2020-11-12 Dariusz Kostanek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki