REKLAMA

PASSUS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

2020-10-27 14:30
publikacja
2020-10-27 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
PASSUS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) („Wykonawca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/9 z dnia 6 grudnia 2019 r. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 października 2020 r., podpisany został aneks do umowy z dnia 6 grudnia 2019 r., której dotyczył ww. raport bieżący ESPI.
Umowa została podpisana z Państwowym Instytutem Badawczym („Zamawiający”), na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wdrożenia, udostępnienia, wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla Systemu SWG („Secure Web Gateway”) umożliwiającego świadczenie przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 lub 12 miesięcy. Umowa obejmuje dwie części "Zamówienie Podstawowe" i "Zamówienie Opcjonalne".

Podpisany aneks wprowadził następujące zmiany do umowy:
Czas trwania umowy został wydłużony z 12 do 15 miesięcy z możliwością jego przedłużenia o okres 2 miesięcy, 6 miesięcy, 2 razy po 6 miesięcy lub o 12 miesięcy.
Zamówienie podstawowe, składające się pierwotnie z Etapu 0, Etapu 1 i Etapu 2, na mocy aneksu składać się będzie z Etapu 0 i Etapu 1. Wartość zamówienia podstawowego po skorygowaniu o wartość Etapu 2 oraz po uwzględnieniu dodatkowych przychodów z tytułu wydłużenia czasu trwania umowy wyniesie 6 484 006 PLN brutto. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Dodatkowo, Emitent wskazuje, że Etap 0 został zrealizowany, a obecnie trwają prace nad Etapem 1.

O ewentualnych zmianach dotyczących powyższej umowy, Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Tadeusz Dudek Prezes Zarządu
2020-10-27 Dariusz Kostanek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki