REKLAMA

PASSUS: Korekta raportu bieżącego EBI nr 12/2020

2020-06-26 16:04
publikacja
2020-06-26 16:04
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 12/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Korekta dotyczy tematu oraz treści raportu. Zarówno temat, jak i treść raportu EBI zawierały błędne wskazanie typu umowy, tj. wskazano, iż Emitent zawarł z Autoryzowanym Doradcą aneks do umowy, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. dla Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy. Poprawnym jest wskazanie, iż Emitent zawarł z Autoryzowanym Doradcą nową umowę, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect. Dodatkowo, Emitent wskazuje, iż poprawnym jest stwierdzenie, iż umowa została podpisana dnia 25 czerwca 2020 r., a nie 26 czerwca 2020 r.

Treść raportu przed korektą:
Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 26 czerwca 2020 r., został podpisany obustronnie aneks do umowy z dnia 25 czerwca 2020 r. z Autoryzowanym Doradcą Spółki, tj. z INC S.A., której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. dla Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy.
Zgodnie z treścią niniejszego aneksu INC S.A. będzie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu po korekcie:
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. Spółka podpisała umowę z INC S.A., Autoryzowanym Doradcą Emitenta, której przedmiotem jest pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i E do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki