13,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-26
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26.09.2019 r. zawarł następujące umowy:
1) warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, oraz
2) warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o., będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu.
Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o. do dnia 11.10.2019 r.
Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence.

Umowa, o której mowa w pkt. 1) powyżej, została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r.
Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. wynosi 1.822.285,00 EUR.
Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.,w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta.
Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa, o której mowa w pkt. 2) powyżej, została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r.
Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. wynosi 650.842,00 EUR.
Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Sosnowiec Sp. z o.o.,w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta.

Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Zwrot pożyczek udzielonych spółkom będącym przedmiotem transakcji do Emitenta nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawartymi warunkowymi umowami sprzedaży, o których mowa powyżej, oraz umową sprzedaży udziałów z dnia 14.08.2019 r., które przedmiotem była sprzedaż 100% udziałów spółki PA NOVA INVEST 3 Sp. z o.o., łączny zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 12,9 mln zł, dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość 26,1 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczek ze spółek będących przedmiotem transakcji wyniesie 25,1 mln zł.

Ponadto w dniu 26.09.2019 r. Emitent zawarł aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. Na podstawie zawartego aneksu Strony zgodnie postanowiły wydłużyć termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 31 października 2019 roku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2019-09-26 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.