P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o.

2019-11-08 15:36
publikacja
2019-11-08 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 08.11.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze. Warunkiem wejścia w życie umowy jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o., do dnia 31.12.2019 r.
Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence.
W/w umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 08.02.2019 r. zmienionej aneksem nr 1, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 27.06.2019 r. oraz aneksem nr 2, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 26.09.2019 r.
Strony ustaliły, że wartość transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. wynosi 1.228.617,00 EUR.
Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o., w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez Emitenta.
Strony uzgodniły zapłatę 100% ceny do dnia 31 grudnia 2019 r.
Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zawartą umową sprzedaży, o której mowa powyżej, szacunkowy zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 4 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczki będącej przedmiotem transakcji wyniesie 11,5 mln zł.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2019-11-08 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki