REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych.

2021-04-30 19:09
publikacja
2021-04-30 19:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 30.04.2021 r. powziął informację o zawarciu pomiędzy spółką zależną Emitenta – Galeria Galena Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Kredytobiorca”) i Bankiem Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie Centrum Korporacyjne w Katowicach („Bank”) następujących aneksów:
1) aneks do Umowy inwestycyjnej udzielenia pożyczki JESSICA z dnia 19.03.2014 r.,
2) aneks do Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 19.03.20214 r.,
3) aneks do Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 29.11.2018 r.
O zawarciu umów, o których mowa w pkt. 1) i 2) Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 20.03.2014 r., a o zawarciu umowy, o której mowa w pkt. 3) - raportem bieżącym nr 34/2018 z dnia 29.11.2018 r.
Na podstawie zawartych aneksów termin całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z zawartych umów został przedłużony do dnia 29.03.2034 r.
W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca zobowiązał się złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-04-30 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki