REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: Zakończenie programu skupu akcji własnych P.A. NOVA S.A.

2020-06-30 11:02
publikacja
2020-06-30 11:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Zakończenie programu skupu akcji własnych P.A. NOVA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku, w związku z wygaśnięciem udzielonego Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji Emitenta, zakończył się program skupu akcji własnych, przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 04.08.2011 r., zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 06.06.2013 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16.04.2014 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14.05.2015 r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.06.2016 r. oraz na podstawie uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.04.2017 r.
Zarząd niniejszym przekazuje podsumowanie skupu akcji własnych, realizowanego w wykonaniu w/w uchwał:
1) Łączna liczba nabytych akcji wynosi 19.914 sztuk (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czternaście).
2) Łączna liczba nabytych akcji stanowi 0,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki, która odpowiada 19.914 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 0,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (jeden złoty), a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 19.914 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych).
4) Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 18,49 zł. Akcje w liczbie określonej w pkt. 1) zostały nabyte za łączną kwotę 368.225,42 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dwa grosze).
Zgodnie z przywołaną powyżej uchwałą akcje nabyte w ramach programu skupu mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2020-06-30 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki