P.A. NOVA S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2019-05-21 15:20
publikacja
2019-05-21 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-21
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. Nova S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie na biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważniła zarząd do zawarcia umowy z w/w biegłym rewidentem na:
1) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2019 r.;
2) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2019 r.;
3) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2019;
4) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2019;
5) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2020 r.;
6) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2020 r.;
7) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2020;
8) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2020;
9) przegląd sprawozdania finansowego jednostkowego za I półrocze 2021 r.;
10) przegląd sprawozdania finansowego skonsolidowanego za I półrocze 2021 r.;
11) badanie sprawozdania finansowego jednostkowego za rok 2021;
12) badanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2021.
Audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3115. Dotychczas Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za lata 2017 i 2018. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
2019-05-21 Tomasz Janik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki