REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: Uruchomienie kredytu obrotowego zaciągniętego przez Spółkę w mBank S.A.

2021-04-26 13:46
publikacja
2021-04-26 13:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Uruchomienie kredytu obrotowego zaciągniętego przez Spółkę w mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków opisanych w umowie o kredyt obrotowy zawartej pomiędzy P.A. NOVA S.A. jako Kredytobiorcą, a mBank S.A. jako Bankiem, w dniu 26.04.20201 r. Spółka uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 26.500.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie budowy parku handlowego w Ząbkowicach Śląskich („Obiekt”) realizowanej przez Kredytobiorcę.
Warunkiem uruchomienia kredytu było złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę oraz potwierdzenie komercjalizacji Obiektu na poziomie min. 60 % całkowitej powierzchni sprzedaży.
Kredytobiorca spłaci Kredyt jednorazowo do dnia 31.12.2021r.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-04-26 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki