REKLAMA
ZAGŁOSUJ

P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy

2021-08-02 11:37
publikacja
2021-08-02 11:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A.(„Emitent”, „Spółka Przejmująca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 12 maja 2021 r. informuje, że Emitent powziął informacje o dokonaniu w dniu 15 lipca 2021 r. rejestracji połączenia spółki Galeria Zamoyska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmowana”) z Emitentem.
Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 15 lipca 2021 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-08-02 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki