REKLAMA

P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy

2020-07-14 15:28
publikacja
2020-07-14 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-14
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A.(„Emitent”, „Spółka Przejmująca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dn. 16 grudnia 2019 r., raportu bieżącego nr 1/2020 z dn. 2 stycznia 2020 r., raportu bieżącego nr 8/2020 z dn. 13 marca 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 16/2020 z dn. 19 maja 2020 r. informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o dokonaniu w dniu 7 lipca 2020 r. rejestracji połączenia spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmowana”) z Emitentem.
Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej.
Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 7 lipca 2020 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-14 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2020-07-14 Przemysław Żur Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki