REKLAMA
ZAGŁOSUJ

P.A. NOVA S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy

2021-08-13 09:20
publikacja
2021-08-13 09:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A.(„Emitent”, „Spółka Przejmująca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 12 maja 2021 r. informuje, że Emitent powziął informację o dokonaniu w dniu 15 lipca 2021 r. rejestracji połączenia spółki P.A. NOVA Invest Kłodzko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmowana”) z Emitentem.
Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie udziały Spółki Przejmowanej.
Stosownie do treści art. 494 § 1 KSH Emitent wstąpił z dniem połączenia tj. z dniem 15 lipca 2021 r. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2021-08-13 Stanisław Lessaer Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki