P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.

2020-06-25 16:06
publikacja
2020-06-25 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 r.
1. BUDOPROJEKT Sp. z o.o. - liczba głosów: 4.872.000; udział w głosach na WZA: 55,24%; udział w ogólnej liczbie głosów: 34,31%.
2. Ewa Bobkowska - liczba głosów: 966.000; udział w głosach na WZA: 10,95%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,80%.
3. Stanisław Lessaer - liczba głosów: 882.000; udział w głosach na WZA: 10,00%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,21%.
4. Maciej Bobkowski – liczba głosów: 798.000; udział w głosach na WZA: 9,05%; udział w ogólnej liczbie głosów: 5,62%.
5. Grzegorz Bobkowski – liczba głosów: 504.000; udział w głosach na WZA 5,71%; udział w ogólnej liczbie głosów: 3,55%.

Podstawa prawna:
Art.70 pkt.3 Ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2020-06-25 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki