REKLAMA

Oto obraz polskiego inwestora

2011-11-29 17:35
publikacja
2011-11-29 17:35
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 29 listopada 2011 zaprezentowało wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Już po raz dziewiąty raport dał pełen obraz profilu inwestora polskiego. 7319 respondentów wskazało cechy, preferencje oraz opinie, które charakteryzują polskiego gracza giełdowego.

Jak pokazuje badanie, przeciętny inwestor to młody mężczyzna w wieku od 26 do 35 lat posiadający wyższe wykształcenie (finansowe), co potwierdza fakt, że inwestowanie wymaga określonej wiedzy na temat rynku. Wśród badanych najwięcej jest osób z krótkim stażem, blisko 70% respondentów inwestuje na giełdzie maksymalnie 5 lata. Dla 96% badanych inwestowanie nie jest głównym źródłem utrzymania. Inwestorzy zdecydowanie najczęściej samodzielnie lokują pieniądze w papiery wartościowe - aż w 96,7% przypadków. Z usług funduszy inwestycyjnych korzysta 30,3%. Wynik ten, w odniesieniu do 3 ostatnich lat pokazuje, iż nastąpił nieznaczny spadek zaufania w stosunku do TFI.

Inwestowanie w akcje
- poradnik
Przeciętny inwestor posiadający akcje w swoim portfelu dywersyfikuje go wybierając kilka spółek. Od 4 do 7 spółek posiada w swoim portfelu 38,8%, a powyżej 8 spółek 11,4% respondentów. Jednak aż 41,6% posiada w swoim portfelu tylko od 2 do 3 spółek, przez co naraża się na większe ryzyko.

Najważniejsze źródła informacji na temat spółek to zdaniem respondentów raporty bieżące i okresowe. Zaraz po nich znalazły się serwisy internetowe i programy telewizyjne. Inwestorzy cenią swój czas, zatem wybierają dostęp do szybkiej informacji w serwisach internetowych (81,9%). Wciąż 70% badanych czyta gazety, a blisko 63% czerpie wiedzę również z telewizji.

W pierwszej trójce w kategorii portali internetowych znalazły się: bankier.pl, money.pl oraz parkiet.com. Za najpopularniejsze wśród tytułów prasowych inwestorzy uznali GG Parkiet, Puls Biznesu oraz Rzeczpospolitą. Rozgłośnie radiowe cieszą się nieco mniejszą popularnością, niemniej jednak TOK FM jest ulubioną rozgłośnią tej grupy. Natomiast program TVN CNBC ogląda blisko 82% inwestorów, dla których telewizja stanowi deklarowane źródło informacji na temat rynku kapitałowego.

Zdecydowana większość, bo aż 96,1% inwestorów nie uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach, jako główny powód swojej decyzji podaje brak czasu, a także brak wpływu na podejmowane tam decyzje.

W opinii badanych największym mankamentem polskiej giełdy jest zbyt duża podatność na wahania rynków zagranicznych, niski poziom edukacji finansowej oraz wysokie koszty transakcyjne.

Po raz pierwszy w tym roku, pytania do inwestorów skierowała Komisja Nadzoru Finansowego. W odpowiedzi o kary administracyjne wynikające z naruszenia przepisów prawa rynku kapitałowego, respondenci wskazali, że do takiego rodzaju odpowiedzialności powinni zostać pociągnięci inwestorzy, którzy dopuszczają się manipulacji instrumentem finansowym oraz stosują inside trading (ok. 57%).

Na pytanie dotyczące poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych przez spółki, respondenci w większości oceniali stosunek ten na średnim poziomie, blisko 34% wskazań. Porównywalna ilość badanych nie ma zdania na ten temat - 37%.

Poradnik: jak i gdzie sensownie zainwestować w złoto
W tym roku po raz kolejny inwestorzy indywidualni mieli okazję wypowiedzieć się na temat rynków alternatywnych GPW: NewConnect i Catalyst. Tylko 23,7% graczy zadeklarowała, iż lokuje środki na rynku NC. Głównymi powodami rezygnacji z inwestowania w tym obszarze jest słaba znajomość tego rynku - 59,5%. Pomimo tego, iż rynek istnieje już 4 lata inwestorzy nadal „nie mają na jego temat zdania”, aż 56,4% badanych wybrało taką odpowiedź oceniając go. Na Catalyst również nie inwestują (aż 96,6% wskazań) gdyż nie interesuje ich ten rynek (41%), słabo go znają (44%) a charakterystyka instrumentów jest im obca (37,2%). W przypadku rynku obligacji, aż 84,9% respondentów nie ma na jego temat zdania.

Rokrocznie ilość ankiet zebranych w badaniu rośnie (w 2009 r. było ich 1300, a w roku ubiegłym 3024), dzięki czemu, coraz precyzyjniej można określać potrzeby i preferencje inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wyniki tego badania są pomocne Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych również podczas realizacji celów statutowych takich jak prowadzenie działań edukacyjnych oraz obrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych na polskim rynku kapitałowym.

Źródło: SII

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki