REKLAMA

Olymp S.A.: Ustalenie parametrów emisji akcji serii F

2023-09-08 10:52
publikacja
2023-09-08 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-08
Skrócona nazwa emitenta
Olymp S.A.
Temat
Ustalenie parametrów emisji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2023 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 20.09.2023 roku jako dzień prawa poboru akcji serii F, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F („Uchwała”).

Na mocy Uchwały ustalono, iż:
- cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,55 zł;
- przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii F Spółki nastąpi w terminie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.;
- przydział akcji serii F Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 25 października 2023 r.;
- przyjmowanie zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w terminie od dnia 26 października 2023 r. do dnia 30 października 2023 r.;
- przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 31 października 2023 r.;
- przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzegł sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii F wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Sylwia Czepiżak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki