Od września nabór wniosków w programie "Czyste powietrze". Dla kogo dofinansowanie?

Ministerstwo Środowiska szykuje się na walkę ze smogiem. W tym celu uruchomiło program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od września.

Zobacz też: "Czyste powietrze": dopłaty do wymiany okien i ocieplenia domów. Jak złożyć wniosek w nowym programie?

Za pogarszającą się jakość powietrza w polskich miastach odpowiada głownie spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Ministerstwo Środowiska postanowiło podjąć walkę ze smogiem, w wyniku czego powstał rządowy program „Czyste powietrze”. Jego celem jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W związku z czym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Program „Czyste powietrze”. MŚ wyda na walkę ze smogiem ponad 100 mld zł
Program „Czyste powietrze”. MŚ wyda na walkę ze smogiem ponad 100 mld zł

Program „Czyste powietrze” - dla kogo dofinansowanie

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Aby móc zrealizować jego założenia, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bankiem Ochrony Środowiska.  

Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głownie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych.

Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Wysokość dotacji w programie "Czyste powietrze"

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji oraz 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.

Wysokość przyznanej dotacji będzie jednak zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1600 zł/os. dotacja wyniesie 32 proc. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych. Osoby, które skorzystają z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2 proc. w skali roku (obecnie wynosi 2,4 proc.)

Program "Czyste powietrze" - wysokość dotacji w zależności od progu dochodowego

Kwota miesięcznego dochodu netto/os.

Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

do 600 zł

do 90%

do 10%

do 100%

600-800 zł

do 80%

do 20%

do 100%

801-1000 zł

do 70%

do 30%

do 100%

1001-1200 zł

do 60%

do 40%

do 100%

1201-1400 zł

do 50%

do 50%

do 100%

1401-1600 zł

do 40%

do 60%

do 100%

powyżej 1600 zł

do 32%

do 68%

do 100%

Źródło: Bankier.pl, na podstawie WFOŚ w Gdańsku

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 53 tys. zł. Przy czym dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do programu oraz poszerzyć ich wiedzę na jego temat, resort przygotował szkolenia dotyczące „Czystego powietrza”, które będą prowadzone w gminach. Dodatkowo Bank Ochrony Środowiska uruchomił specjalną EKOlinię, gdzie można uzyskać informacje na temat warunków i możliwości skorzystania z programu oraz pożyczki.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski najprawdopodobniej od połowy września br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Wymagana dokumentacja

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:

  • dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
  • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
  • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
  • branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
  • oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Natomiast do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:

  • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
  • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
  • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
  • dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Dodatkowe działania na rzecz ograniczenia smogu

Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu.

Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
5 13 jakubiak

Sam mam od kilku lat kocioł na biomasę i teraz jak są dofinansowania to gorąco namawiam teściów na wymianę i przejścia z węgla na pellet. Takie kotły na pellet są w pełni zautomatyzowane, nie to co stare piece węglowe. Posiadają automatyczne sterowanie rozpalania, wygaszania, dopływu powietrza, w zależności od zapotrzebowania na ciepło budynku. Plusem jest również to, że produkują niewielką ilość popiołu, którego nie musimy już składować, czy zastanawiać się gdzie go zutylizować. Mamy również pewność, że pellet jest nieszkodliwy dla środowiska. Dla mnie również liczy się zaoszczędzony czas i moja praca przy nim, bo nie musimy już siedzieć przy takim kotle non stop i go doglądać. Dlatego niezdecydowanym gorąco polecam takie właśnie rozwiązanie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
16 9 hybryda1

o prowadzonej nielegalnie geoinżynierii klimatu dlatego są teraz takie anomalie pogodowe i wysyp różnych chorób codziennie są robione opryski nad naszymi głowami .Zacznijmy obserwować niebo.http://www.prisonplanet.pl/files/1196098270/file/geoinz2013h.pdf
haarp
https://www.youtube.com/watch? v=JksCvpgnO7U&t=5s

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 8 hybryda1

UKRYWANA PRZED NAMI MODYFIKACJA KLIMATU TAK ZWANA GEOINZYNIERIA TO NIE BAJKI A PRAWDA PRZEZ LATA UKRYWANA PRZED OPINIĄ PUBLICZNĄ warto poświęcić trochę czasu i poznać temat tu jest wszystko o modyfikacji klimatu na skalę globalną zawłaszczenie pogody to jedna z najpotężniejszych broni klimatycznej a także gospodarczej /susze,nieurodzaje,powodzie ,trzęsienia ziemi itp.itd /system HAARP na Alasce i podobne w Europie https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/chemtrails/ codziennie są robione opryski nad naszymi głowami .Zacznijmy obserwować niebo.dr jaśkowski www.youtube.com/watch?v=w5wa6Yi8y1c www.youtube.com/watch?v=qMCFhQoQDT8&t=2012s

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 29 _justus

A ja obok pytania ".. Dla kogo dofinansowanie ?" postawię pytanie SKĄD PIENIĄDZE NA TO DOFINANSOWANIE ? Z Ministerstwa Środowiska ? Ale przecież ministerstwa nie mają swoich pieniędzy. Czyli jak zwykle z PODATKÓW. Jak zawsze obywatelu rozdają co TOBIE zabrali. SOCJALIZM PEŁNĄ GĘBĄ.

! Odpowiedz
2 20 kokis

Tylko pamiętajmy, że beneficjentem tego programu jest każdy oddychający w Polsce powietrzem, nie tylko ten, kto wymienia piec, czy ociepla dom. Jako osoba wkładająca do budżetu dużo więcej, niż z niego wyciągająca (bezpośrednio praktycznie nic), nie mam większego problemu z dokładaniem się do takiego programu, bo też skorzystam na jakości powietrza (zakładając oczywiście, że program będzie skuteczny).

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 7 ulkak

Ja ciebie przepraszam ale mam już dosyć takich narzekaczy podatkowych, którzy NIC NIE PLACA a jak już to jakies BIDUSIOWE DANINY. Polacy z zagranicy przeslali wam 3,7mld PLN od początku tego roku!!! To my inwestujemy i płacimy wysokie podatki VAT, bo kupujemy na polskim rynku towary i usługi (POMPY CIEPLA I FOTOWOLTANIKE, BO POWIEDZMY SZCZERZE TYLKO NAS NA TO STAC!). Nawet jakbys musial placic te swoje marne datki przez kilka zywotow to i tak nie dobilbys tego, co jest wpłacane przez przeciętnego z nas! Wstyd mi za was. Poza tym sprawdz definicje PANSTWA zanim zaczniesz bardzo głupio dyskutować. Jedna z funkcji państwa jest redystrybucja dochodów służąca realizacji celów społecznych (wyrównywaniu szans, zmniejszaniu nierówności społecznych czy tez CZYSTOSCI POWIETRZA DLA TWOICH DZIECI!!!!) oraz ekonomicznych (stabilizacji popytu na wysokim poziomie). Redystrybucja jest prowadzona w taki sposób, że rozkład dochodów jest bardziej równomierny i ogranicza sferę ubóstwa. Nie chce mieszkac w państwie, którego obywatele zachowują się jak skąpstwo niemieckie. Nie nasza kultura ale staje się bardzo rozpowszechniona w Polsce.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 10 czyste-powietrze

Skoro pieniądze i tak pochodzą z naszych portfeli, to chyba nie skorzystać?.Sporo tekstów na ten temat, ale nigdzie ani słowa jak temat ekologii dotowanych pieców. Ktoś może wie, czy chodzi o 5 KLASĘ EMISYJNOŚCI czy tzw. EKODESIGN? Moja rodzina rozgląda się za automatycznym kotłem na pelet... Pytanie tylko, czy przed zimą zdążą skorzystać z dotacji, bo dużo się mówi i chwali nowymi programami, a później trzeba czekać miesiącami na wdrożenie!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 6 czyste-powietrze

Wrzucam nowości dotyczące normy na kotły i wdrożenia unijnej dyrektywy Ecodesign :)

https://www.kostrzewa.com.pl/#!Press_room-NORMA_PN_EN_303_5:2018_UMO%C5%BBLIWI_WDRO%C5%BBENIE_DYREKTYWY_ECODESIGN

! Odpowiedz
9 22 justyna_dabek

Dobrze, że ruszają nowe programy wspierające obywateli. Jeśli chodzi o wybór kotła to warto skupić się na tych, które mają certyfikaty.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne