REKLAMA

Od stycznia 2020 r. w Koszalinie wzrosną stawki za odpady komunalne

2019-11-28 14:55
publikacja
2019-11-28 14:55

Od 1 stycznia 2020 r. w Koszalinie wzrosną stawki za odpady komunalne liczone od powierzchni gospodarstwa domowego - zdecydowali w czwartek radni. Podwyżka wyniesie od 5 zł do 10,50 zł miesięcznie.

/ fot. FStockLuk / Shutterstock

17 głosami za klubu Koalicji Obywatelskiej i pięcioma przeciw klubu PiS koszalińscy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką prezydenta miasta.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w 2020 r. w Koszalinie nadal obowiązywać będzie metoda naliczania opłaty za śmieci od powierzchni gospodarstwa domowego. Pozostawiono dziewięć stawek za śmieci zbierane w sposób selektywny, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każda z nich od przyszłego roku będzie wyższa od obecnie obowiązującej - zdecydowali radni.

Rodzina zajmująca lokal o powierzchni do 25 m kw. płacić będzie 18 zł miesięcznie (teraz 13,50 zł). Od powierzchni 25,01 – 30 m kw. stawka wyniesie 25 zł (obecnie 18,50 zł), od 30,01 do 40 m kw. będą to 33 zł (23,50 zł), od 40,01 do 50 m kw. - 39 zł (28,50 zł), od 50,01 do 70 m kw. – 44 zł (33,50 zł), a od 70,01 do 90 m kw. stawka wyniesie 48 zł (39 zł). Rodziny zajmujące większe lokale, zapłacą odpowiednio 51 zł - do pow. 120 m kw. (jest 44 zł), 56 zł – do pow. 150 m kw. (50 zł) i 60 zł – powyżej pow. 150,01 m kw. (jest 55 zł).

Natomiast ci, którzy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki, zapłacą więcej. Projekt uchwały zakładał jej wysokość na poziomie czterokrotności ustalonych stawek, ale zgodnie z przyjętą autopoprawką, została ona ustalona na poziomie ich dwukrotności.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński podkreślił, że to ustawa zobowiązuje do segregacji śmieci i do odpowiedzialności zbiorowej za nieprzestrzeganie tej zasady. Zaznaczył, że - jego zdaniem - to będzie problem dla mieszkańców dużych, wielorodzinnych nieruchomości. "Obawiam się skutków społecznych" – powiedział.

Zaznaczył, że podwyższone stawki są wynikiem m.in. zaoferowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wyższej o ponad 3 mln zł stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, oraz zmian przepisów dotyczących magazynowania odpadów. „System gospodarowania odpadami musi się bilansować, nie można go sponsorować” – mówił Jedliński.

21 radnych przyjęło uchwałę zwalniającą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy kompostować będą przy domu bioodpady. Zapłacą o 3 zł mniej od stawki podstawowej.

Radni większością głosów (18 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się) zgodzili się na podwyżkę opłat za pobyt dziecka w miejskim żłobku w systemie 10-godzinnym. Od stycznia 2020 r. stawka wynosić będzie 13 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 340 zł (jest 200 zł). Nadal obowiązywać będą dotychczasowe zniżki na poziomie 30 proc. dla rodzin uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego oraz 50 proc. w przypadku, gdy ze żłobka korzysta co najmniej dwoje dzieci z rodziny lub dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność.

Wzrost dochodów do budżetu miasta w 2020 r. spowodowany wprowadzeniem podwyżki opłaty żłobkowej planowany jest na ok. 790 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą uchwałą od stycznia do 10 zł będzie mogła wzrosnąć dzienna stawka żywieniowa w miejskich żłobkach. Na taką kwotę została ustalona ta maksymalna. Obecnie wynosi 6,40 zł.

Radni po przerwie w obradach będą procedować nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r. (PAP)

autor: Inga Domurat

ing/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Samorządy i regiony

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki