REKLAMA

Od środy w Sejmie kolejna próba powołania RPO i czternasta emerytura

2021-01-19 20:42
publikacja
2021-01-19 20:42
fot. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Premiera RP

Sejm, który w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, ma się zająć wyborem RPO, projektem ustawy ws. czternastej emerytury, przepisami zakładającymi wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy, a także poprawkami Senatu do budżetu państwa na 2021 rok.

Zgodnie z harmonogramem obrad, Sejm rozpatrzy w środę rano rządowy projekt ustawy o służbie zagranicznej, a w czwartek nowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej.

Projekt ustawy o służbie zagranicznej zakłada utworzenie odrębnego od Dyrektora Generalnego MSZ stanowiska Szefa Służby Zagranicznej na wzór Szefa Służby Cywilnej. Szef Służby Zagranicznej miałby m.in. czuwać nad przestrzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną.

W projekcie - według komunikatu CIR - znalazła się także korekta stopni dyplomatycznych, zgodnie z którą najwyższym stopniem dyplomatycznym dla zawodowego korpusu służby zagranicznej będzie "minister pełnomocny", a stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego będzie nadawany przez ministra spraw zagranicznych wyłącznie na czas pełnienia funkcji ambasadora na placówce zagranicznej.

Nowy projekt zmian w ustawie o działach, którym Sejm zajmie się w czwartek Rada Ministrów przyjęła we wtorek. Według informacji PAP projekt nie zakłada przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Poprzednią nowelizację ustawy o działach zawetował prezydent Andrzej Duda. Według komunikatu ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu - nie powstanie Narodowe Centrum Sportu, którego powołanie zakładała zawetowana ustawa. Według komunikatu CIR na mocy projektu struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów.

W czwartek Sejm kolejny raz ma się zająć wyborem nowego RPO. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.

Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, po raz kolejny mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. 5-letnia kadencja Adama Bodnara upłynęła na początku września ub.r.

Sejm ma także przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy w sprawie tzw. czternastej emerytury. Projekt został skierowany do komisji w marcu.

Zgodnie z projektem, pełną czternastą emeryturę, w wysokości minimalnej emerytury, otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2900 zł, stosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę", a więc czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł.

Rząd szacuje, że czternastą emeryturę otrzyma ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. Na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył ok. 11,4 mld złotych.

Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych - oraz w styczniu 2022 roku - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

W porządku obrad jest także projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto.

Według projektu resortu rodziny i polityki społecznej najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł. Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Posłowie mają także głosować nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2021 roku. Senat zgłosił w sumie ponad 100 poprawek, zdecydowana większość z nich ma charakter lokalny. Dotyczą m.in. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Jedna z poprawek Senatu zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19. Senat chce też przeznaczyć 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Inna z poprawek popartych przez Senat zwiększa o 2,5 mld zł środki na podwyżki dla nauczycieli. Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro. Jedna z poprawek zakłada przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Sejm ma także zająć się trzema projektami nowelizacji Prawa o ruchu drogowym - dwoma poselskimi i jednym rządowym; zakładają one m.in. wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych już przy wchodzeniu na przejście przez jezdnię. Projektem wiodącym ma być ten przygotowany przez rząd.

W rządowym projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. zderzaku, czyli bardzo blisko poprzedzającego samochodu, na autostradach i drogach ekspresowych. Na drogach ekspresowych i autostradach ma wynosić połowę prędkości z jaką porusza się pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za poprzedzającym pojazdem.

Rządowy projekt zakazuje pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych "oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska".

Pozostałe dwa projekty, z których jeden przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, a drugi klub Lewicy, są zbieżne z propozycją rządową, ale posłowie KO postulują wprowadzenie dłuższego vacatio legis nowelizacji. Miałoby ono wynieść kilka miesięcy, tak aby można było przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną przed wprowadzeniem zmian.

W porządku obrad jest też senacki projekt zmian w Prawie o ruchu drogowym, który przewiduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

W czwartek wieczorem Sejm wysłucha informacji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie sytuacji branż najbardziej zagrożonych utratą przychodów w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz propozycji wsparcia pracowników i przedsiębiorców w 2021 roku.

Sejm ma zająć się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Projekt przewiduje, że nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) w MON sprawować będzie szef tego resortu obrony poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ par/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki