Urlopy dla rodziców po nowemu

10 czerwca 2013 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która wydłuży urlopy rodzicielskie. Po zmianie przepisów rodzice będą mogli być ze swoimi dziećmi w domu nawet przez rok. Na 52 tygodnie urlopu złożą się urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Regulacje weszły w życie 17 czerwca 2013 r.

zmiany w urloopach rodzicielskich od 17 czerwca 2013 r.

foto: thinkstock

Z nowych przepisów skorzystają nie tylko osoby zatrudnione na etacie, ale również ci, którzy opłacają ubezpieczenia chorobowe (osoby pracujące na umowach-zleceniach i przedsiębiorcy). Ustawodawca przewidział też możliwość podzielenia urlopu pomiędzy rodziców, zatem z urlopu dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać zarówno ojciec, jak i matka.

Urlopy macierzyńskie po zmianach

Długość podstawowego urlopu macierzyńskiego nie zmieni się. Zmiany będą dotyczyły jednak okresu przed porodem. Dotychczas można było skorzystać z co najmniej dwóch tygodni – po zmianie przepisów obowiązującym okresem będzie „nie więcej niż sześć tygodni”.

Długość podstawowego urlopu macierzyńskiego:

• jedno dziecko – 20 tygodni,
• bliźniaki – 31 tygodni,
• trojaczki – 33 tygodnie,
• czworaczki – 35 tygodni,
• pięcioraczki i więcej dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu – 37 tygodni 

Zostanie wydłużony dodatkowy urlop macierzyński. Wyniesie on 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 8 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków albo wieloraczków). Ten urlop będzie udzielany bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim na wniosek rodzica, złożony nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Można będzie z niego skorzystać jednorazowo w pełnym albo niepełnym wymiarze lub podzielić go na dwie części, przy czym nie muszą być one równe (jedna część nie może być krótsza niż tydzień lub jego wielokrotność) ani następować bezpośrednio po sobie.

urlop dla ojca» Osiem tygodni urlopu dla ojca? To możliwe
Ustawodawca przewidział też możliwość łączenia korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy (na nie więcej niż pół etatu) u pracodawcy, który go udziela. Osoby, które 17 czerwca będą korzystały z dodatkowego urlopu macierzyńskiego na dotychczasowych zasadach, będą mogły się ubiegać o wydłużenie go o różnicę pomiędzy nowym wymiarem urlopu dodatkowego a wymiarem urlopu udzielonego.

Urlopy dla obojga rodziców

Nowe przepisy wprowadzają tzw. urlop rodzicielski. Jego wymiar to 26 tygodni bez względu na liczbę dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Ojciec lub matka mogą z niego skorzystać zaraz po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Albo wykorzystuje się go jednorazowo, albo dzieli na maksymalnie trzy części, przy czym jedna część nie może być krótsza niż osiem tygodni. O urlop ten należy wystąpić z pisemnym wnioskiem z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Wnioskujący rodzic powinien dołączyć oświadczenie, w którym znajdzie się informacja o tym, w jakim wymiarze zamierza go wykorzystać oraz że drugi rodzic zrzeka się prawa do skorzystania z tego urlopu.

Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje?» Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje?
Podstawowy wymiar urlopu ojcowskiego również pozostaje bez zmian (2 tygodnie opieki nad dzieckiem w wieku do 12 miesięcy). Zmiany przewidują jednak, że ojciec dziecka może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, a także urlopu rodzicielskiego. Matka dziecka musi jednak wykorzystać minimum 14 tygodni obowiązkowego urlopu macierzyńskiego. Reszty może się zrzec na rzecz ojca dziecka lub podzielić się z nim.

Zasiłki macierzyńskie

Zmieniono też zasady przyznawania zasiłków macierzyńskich. Teraz będą one przysługiwały także w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Można będzie je pobierać w wymiarze:

• 100 proc. ostatniego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, a później w wysokości 60 proc. ostatniego wynagrodzenia za okres urlopu rodzicielskiego lub

• w wysokości 80 proc. ostatniego wynagrodzenia przez cały czas okres przysługiwania urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego, jeżeli matka w jednym wniosku wystąpi o przyznanie jej wszystkich tych urlopów w pełnym wymiarze.

Nowelizacja ustawy zakłada jeszcze wydłużenie o rok wieku dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy. Rodzic, który jest zatrudniony przez minimum pół roku, może wziąć nawet trzy lata urlopu wychowawczego na dziecko do pięciu lat.

Justyna Niedbał
Bankier.pl

j.niedbal@bankier.pl

 

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~the greatest

nie ... cywilizacja nadchodzi !

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl