REKLAMA

Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w III kw. spadła o 49 proc., do 433 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

2020-10-29 19:00
publikacja
2020-10-29 19:00

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w trzecim kwartale 2020 roku spadła o 49 proc., do 433 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę.

Przychody grupy wyniosły w trzecim kwartale 5,36 mld zł wobec 7,88 mld zł rok wcześniej (spadek o 32 proc.).

Raportowany zysk EBIT w trzecim kwartale sięgnął 194,1 mln zł wobec 496,3 mln zł przed rokiem (mniej o 61 proc.), a raportowana EBITDA wynosi 453,2 mln zł, a przed rokiem EBITDA sięgnęła 723,1 mln zł.

Na wynik operacyjny składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 260,6 mln zł, strata operacyjna segmentu wydobywczego -62,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -4,4 mln zł.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej i innych zdarzeń o nietypowym charakterze (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 433,2 mln zł.

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 47,8 mln zł. Składa się on głównie z dodatniego salda różnic kursowych na poziomie 35,8 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 69,1 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -56,2 mln zł.

Dług finansowy grupy Lotos na 30 września wyniósł 4,05 mld zł i był niższy o 366,7 mln zł w stosunku do końca grudnia 2019 roku, głównie na skutek spłaty kredytów inwestycyjnych.

Dług netto wyniósł 2,43 mld zł wobec 2,9 mld zł na koniec grudnia 2019 roku.

Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 30 września wyniósł 1,4 x.

Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wyniósł w trzecim kwartale 2,55 mln ton wobec 2,54 mln ton kwartał wcześniej.

Dzienne wydobycie węglowodorów w grupie kapitałowej wyniosło 18.727 boe/d wobec 20.817 boe/d na koniec drugiego kwartału. Wydobycie w Norwegii wyniosło w trzecim kwartale 1,3 mln boe, w Polsce 0,5 mln boe, a na Litwie 0,1 mln boe.

Po dziewięciu miesiącach 2020 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Lotos wyniosły 612 mln zł, w tym 310 mln zł w segmencie poszukiwań i wydobycia, 73 mln zł w segmencie detalicznym oraz 229 mln zl w segmencie produkcji i handlu (bez detalu).

Stan środków pieniężnych na 30 września (uwzględniający zadłużenie w rachunkach bieżących) wyniósł 1,6 mld zł. Przepływy pieniężne netto zmniejszyły stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w trzecim kwartale o 703,5 mln zł.

Na koniec września 2020 roku grupa Lotos posiadała w swojej sieci 511 stacji paliw, tj. o 15 więcej niż na koniec września poprzedniego roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki operacyjne poszczególnych segmentów Grupy Lotos w trzecim kwartale 2020 roku.

Wyniki operacyjne Grupy Lotos 3Q2020 2Q2020 różnica 3Q2019 różnica
Przychody 5364 4245 26% 7878 -32%
EBIT 194,1 -249,4 -- 4496,3 -96%
EBITDA 453,2 23,3 1845% 723,1 -37%
EBIT LIFO 81,8 -655 -112% 617,7 -87%
Oczyszczony EBIT LIFO 174,1 -220,6 -- 628,9 -72%
Oczyszczona EBITDA LIFO 433,2 52,1 731% 855,7 -49%
Segment wydobywczy 3Q2020 2Q2020 różnica 3Q2019 różnica
Przychody 258,6 213,2 21% 235,1 10%
EBIT -62,1 -474,9 -87% 14,6 --
EBITDA 5,1 -392,4 -101% 70,6 -93%
Oczyszczony wynik EBIT 30,5 -36,1 -- 14,6 109%
Oczyszczony wynik EBITDA 97,7 46,4 111% 70,6 38%
Segment detaliczny 3Q2020 2Q2020 różnica 3Q2019 różnica
Wolumen sprzedaży (tys. ton) 344,3 260 32% 316,4 9%
Przychody 1651,6 1176 40% 1786,3 -8%
EBIT 63 20,1 213% 51 24%
EBITDA 92 49,1 87% 78,5 17%
Segment produkcji i handlu 3Q2020 2Q2020 różnica 3Q2019 różnica
Przychody 5246 4155,8 26% 7768,8 -32%
EBIT 260,6 234,6 11% 480,6 -46%
EBITDA 452,5 424,8 7% 651,4 -31%
EBIT LIFO 148,3 -171 -- 602 -75%
EBITDA LIFO 340,2 19,2 1672% 772,8 -56%
Oczyszczona EBITDA LIFO 339,9 14,8 2197% 784 -57%

(PAP Biznes)

pr/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki