"Obywatelstwo UE nie powinno być na sprzedaż niezależnie od ceny"

Obywatelstwo UE nie może mieć metki z ceną, uważa Parlament Europejski, zgonie z rezolucją poddaną pod głosowanie w czwartek. Posłowie są zaniepokojeni działaniami niektórych państw UE, szczególnie Malty, które polegają na sprzedaży obywatelstwa kraju, a tym samym obywatelstwa UE. Parlament wzywa Komisję od określenia, czy działania takie zgodne są z duchem traktatów UE oraz zasadami niedyskryminacji.


HH/Bankier.pl

Niektóre z państw członkowskich uruchomiły programy, które w sposób pośredni lub bezpośredni prowadzą do "sprzedaży" obywatelstwa UE obywatelom krajów trzecich, mimo że od każdego państwa członkowskiego oczekuje się odpowiedzialnych działań, w celu ochrony wartości i osiągnięć wspólnotowych, których nie można wycenić - oznajmia rezolucja przyjęta 560 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 44 wstrzymujących się.

Sprzedaż obywatelstwa UE podważa wzajemne zaufanie, na którym zbudowana została Unia, podkreślono w rezolucji.

Parlament podkreśla, że prawa związane z obywatelstwem UE, takie jak prawo do swobodnego przemieszczania się na terenie UE, nie powinny być traktowane jak "towar na sprzedaż". Bycie obywatelem, to udział we wspólnocie, który zależy od osobistych związków z UE oraz krajami członkowskimi lub od osobistych związków z jej obywatelami.

Ponadto, Parlament zauważa, że program zakładający oferowanie obywatelstwa w zamian za inwestycje, bez żadnych dodatkowych warunków, faworyzuje bogate jednostki i prowadzi do dyskryminacji.

Malta wezwana do prowadzenia swojego programu zgodnie z wartościami UE

Malta podjęła ostatnio kroki prowadzące do zainicjowania programu bezpośredniej sprzedaży maltańskiego obywatelstwa, "która jest automatycznie sprzedażą obywatelstwa UE, bez konieczności bycia rezydentem", stwierdzono w tekście.


»Malta sprzedaje obywatelstwa. Paszport za 2,7 mln zł

Nie jest nawet jasne, czy obywatele Malty skorzystają z tego programu, poprzez, na przykład, dodatkowe przychody z podatków, ponieważ zagraniczni inwestorzy muszą płacić podatków, zauważono. Posłowie podkreślają, że obywatelstwo UE to "nie tylko prawa, ale również obowiązki".

Parlament wzywa Maltę do dostosowania programu do wartości UE, pozostałe kraje, które wprowadziły pośrednią i bezpośrednią sprzedaż obywatelstwa, również powinny to zrobić.

Czy takie programy są zgodne z zasadami UE?

Parlament wezwał Komisję Europejską do jasnej wypowiedzi na temat tego, czy podobne programy są w zgodzie z duchem traktatów UE, kodeksem granicznym Schengen oraz zasadami niedyskryminacji. Parlament zwrócił się do Komisji, aby przedstawiła rekomendacje zapobiegające powstawaniu podobnych programów, podważających zasady, na których zbudowano UE oraz wytyczne dla przyznawania obywatelstwa UE poprzez programy narodowe.

Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

GPW: największe wzrosty i spadki

LARQ 2,9600 28,7%
NANOGROUP 1,7800 27,1%
IPOPEMA 1,6000 10,3%
PRIMAMODA 0,6900 -20,7%
MEDICALG 20,9000 -20,2%
IFSA 0,2800 -15,2%
Akcje: 128 wzrosło, 173 spadło, 78 bez zmian.
Wolumen: 28 811 759 akcji, obrót: 654 924 525 zł
Aktualizacja: 2019-12-10 17:04:58