REKLAMA

Obligacje po liftingu - więcej ryzyka, większe zyski

2014-11-27 17:23
publikacja
2014-11-27 17:23
Obligacje po liftingu - więcej ryzyka, większe zyski
Obligacje po liftingu - więcej ryzyka, większe zyski
fot. Łukasz Pyzara / / Bankier.tv

Jakie nowości na rynku obligacji korporacyjnych zawiera rządowy projekt ustawy? O proponowanych ułatwieniach, zmianach i ryzyku w rozmowie z Bankier.tv opowiada dr Iwona Gębusia z Kancelarii Radców Prawnych Chałas i Wspólnicy.

Obligacje po liftingu - więcej ryzyka, większe zyski

Start odtwarzacza ...

Obecnie sytuacja na rynku Catalyst nie wygląda różowo: notowane są zaledwie 154 emisje obligacji o łącznej wartości 50,71 miliarda złotych - to dane z listopada 2014. Nowa ustawa przygotowana przez Ministerstwo Finansów ma dać impuls do zmian i uatrakcyjnienia instrumentu finansowania, jakim są obligacje korporacyjne.

W projekcie MF pojawia się więc nowy organ: zgromadzenie obligatariuszy, na którym reprezentowani będą obligatariusze danej serii obligacji bądź też papierów oznaczonych tym samym kodem alfanumerycznym nadawanym przez KDPW. - Główną kompetencją zgromadzenia będzie możliwość zmiany warunków emisji obligacji: zmiana taka może odbywać się w drodze porozumień miedzy emitentem a obligatariuszami bądź też w drodze uchwały zgromadzenia obligatariuszy, wymagającej 3/4 większości głosów w odniesieniu do postanowień kwalifikowanych - mówi dr Gębusia. - Obligacje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzone do systemu alternatywnego będą wymagały zaś jednomyślności wszystkich obligatariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Kolejna nowość to możliwość emitowania obligacji na rynku polskim przez spółki zagraniczne czy spółki celowe, utworzone wyłącznie dla celów emisji obligacji. Papiery takie podlegać będą oczywiście nadzorowi KNF.

Projekt przewiduje także dwie nowe postacie papierów: obligacje podporządkowane i wieczyste. Obligacje podporządkowane mają charakteryzować się tym, że w przypadku ogłoszenia upadłości bądź też otwarcia likwidacji emitenta, wierzytelności dotyczące obligacji będą zaspokajane dopiero w ostatniej kolejności. - Co ważne, te papiery nie będą mogły być zabezpieczone. Będzie to instrument niezwykle ryzykowny, co będzie zmuszało obligatariuszy do ciągłego monitorowania sytuacji majątkowej i finansowej emitenta, ale z drugiej strony - z dużym ryzykiem mogą wiązać się duże zyski. To mogą być obligacje gwarantujące bardzo wysoką stopę zwrotu - mówi mec. Iwona Gębusia.

Nowa ustawa wyłącza ograniczenie w zakresie oprocentowania. Obecnie maksymalne oprocentowanie obligacji równe jest czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP, czyli obecnie 12% w skali roku. To regulacja dotycząca wszystkich obligacji. - Wspomniane obligacje wieczyste to instrument typowo rentierski. Z założenia nie można ich wykupić, a głównym świadczeniem, jakie będzie wypełniał emitent, będą odsetki. Oczywiście ustawodawca przewidział, że w niektórych ekstremalnych sytuacjach dopuszczalny będzie wykup: to otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości, jak i zwłoka emitenta w spełnieniu świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji. Emitent może zastrzec prawo wykupu papierów, lecz nie wcześniej niż przed upływem pięciu lat - mówi dr Gębusia.

- Prace nad ustawą są na finiszu - mam nadzieję, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 roku. Jak najszybsze wprowadzenie ustawy leżą w interesie parlamentarzystów i rządu - podsumowuje mec. Iwona Gębusia - trzymam za nią kciuki.

Źródło:
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki