OZE w Polsce wciąż kuleje. Unijny cel daleko

Choć w 2018 roku udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Polsce wzrósł, to jednak od unijnego celu wciąż dzieli nas przepaść.

- Wskaźnik udziału energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto (...) wzrósł o 0,26 p. proc. w stosunku do 2017 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Za 2018 roku wskaźnik ten wyniósł zatem 11,16%. Zanotowany w 2017 roku wzrost przełamał serię dwóch spadkowych lat, udział OZE wciąż pozostaje jednak niższy, niż był latach 2013-16.

OZE w końcowym zużyciu energii
OZE w końcowym zużyciu energii (GUS)

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski wynika przede wszystkim z charakterystycznych dla naszego kraju warunków geograficznych i możliwych do zagospodarowania zasobów. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (68,88%), energii wiatru (12,55%) i z biopaliw ciekłych (10,33%). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ.- informuje w swoim raporcie GUS.

. Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ.
. Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ. (GUS)

Warto dodać, że zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Przypomnijmy, wskaźnik ten w 2018 roku wyniósł ledwie 11,16%.

Mimo zatem niższego celu, wciąż daleko nam do jego realizacji i patrząc na trend w ostatnich latach ciężko uwierzyć, by do 2020 roku zadeklarowany UE poziom udało się osiągnąć. Dalej od realizacji swoich zapowiedzi niż Polska są tylko pięć unijnych krajów: Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Francja i Holandia.

OZE, a cel UE
OZE, a cel UE (GUS)

O małych szansach na realizację unijnego celu informowała zresztą już przed rokiem Najwyższa Izba Kontroli. - Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone (...) W konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich, które mają nadwyżkę tej energii. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 mld zł - wskazywał NIK.

Zdaniem izby na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.: brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i  przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej.

OZE w transporcie
OZE w transporcie

To nie koniec deklaracji związanych z OZE. Każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie. Tutaj również daleko nam do celu, choć 2018 rok przyniósł duży wzrost z 4,2% do 5,6%. Warto dodać, że unijny cel dotyczący transporty spełniają obecnie tylko dwa kraje (Finlandia i Szwecja), zdecydowana większość ma jednak bliżej do realizacji celu niż Polska.

AT

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
10 19 nowerozdanie

Więcej władzy pge, tauronu,energy i innych komuszych pomiotów które lobbują za tym aby w tym kraju nie dało się nic zrobić samemu bez 1000 pozwoleń.Oni wolą z nas ściągać horrendalne sumy za prąd i płacić tym za co2 niż pozwolić by każdy miał wiatrak czy fotowoltaikę.Nie wiem co to za ludzie są zawistni?czy to komuchy? czy to żydy? kto nas tak więzi i nie daje iść na przód?
Kiedyś los się musi odmienić.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil