REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej

2023-01-13 21:01
publikacja
2023-01-13 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Art_19_MAR_Jacek_Chojecki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-13
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 13 stycznia 2023 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, przez Pana Jacka Chojeckiego - akcjonariusza Emitenta i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w związku z dokonaną przez Pana Jacka Chojeckiego transakcją zbycia akcji.

Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 16/2022, nr 17/2022, nr 20/2022 oraz 5/2023 (dot. rozpoczęcia i zakończenia procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji oraz otrzymania zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o planowanej sprzedaży dodatkowej puli akcji Spółki) („Raporty”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 stycznia 2022 od Pana Jacka Chojeckiego informacji, że wraz z transakcją sprzedaży akcji wskazaną w załączonym zawiadomieniu, Pan Jacek Chojecki wykorzystał pulę akcji oferowaną do sprzedaży w celu zabezpieczenia środków finansowych na działalność Spółki i realizację projektów, wnoszonych do Spółki w postaci pożyczki na rzecz Spółki.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Art 19 MAR Jacek Chojecki.pdfZawiadomienie Art 19 MAR Jacek Chojecki.pdf Zawiadomienie Jacek Chojecki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-13 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2023-01-13 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki