REKLAMA

ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

2021-05-24 15:05
publikacja
2021-05-24 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_z_dnia_24_maja__2021_o_zwolaniu_ZWZ_Orzel_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_05_24_Projekty_uchwal_na_WZA_28.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie z dnia 24 maja 2021 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdfOgłoszenie z dnia 24 maja 2021 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdf
2021 05 24_Projekty_uchwal_na_WZA_28.06.2021.pdf2021 05 24_Projekty_uchwal_na_WZA_28.06.2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Monika Koszade-Rutkiewicz Prezes Zarządu
2021-05-24 Michał Stachyra Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Znajdź dla siebie najlepsze konto premium!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki