REKLAMA

ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

2022-05-26 10:12
publikacja
2022-05-26 10:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_z_dnia_26_maja_2022_o_zwolaniu_ZWZ_Orzel_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_05_26_Projekty_uchwal_na_WZA_27.06.2022_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022 ESPI
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału zysku za rok obrotowy 2021,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2021 roku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie z dnia 26 maja 2022 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdfOgłoszenie z dnia 26 maja 2022 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdf
2022 05 26_Projekty_uchwal_na_WZA_27.06.2022 (1).pdf2022 05 26_Projekty_uchwal_na_WZA_27.06.2022 (1).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Monika Koszade-Rutkiewicz Prezes Zarządu
2022-05-26 Michał Stachyra Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki