REKLAMA

ORZEŁ S.A.: Orzeł SA: Całkowita spłata zobowiązań objętych układem

2021-09-30 11:15
publikacja
2021-09-30 11:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ S.A.
Temat
Orzeł SA: Całkowita spłata zobowiązań objętych układem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2021 roku, w wykonaniu pkt. IV układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wypłaty należności z tytułu całościowego wykupu obligacji serii B w wysokości 375,00 zł na każdą obligację. Wykup obligacji obejmował łączną płatność z tytułu 7-mej oraz 8-mej raty zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji serii B, którzy w ramach układu nie zdecydowali się na rolowanie obligacji, których termin zapłaty przypadał odpowiednio nie później niż 78 miesięcy oraz 90 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu i zakończeniu postępowania upadłościowego. Tym samym zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji serii B, jak również zobowiązania z tytułu wszystkich wierzytelności objętych spłatą w ramach układu zostały uregulowane w całości. W związku z powyższym Zarząd Emitenta niezwłocznie złoży do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu.
W wyniku wykonania układu wartość kapitałów własnych Emitenta ulegnie zwiększeniu o kwotę umorzonych w ramach układu zobowiązań wynoszącą 3,65 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Monika Koszade-Rutkiewicz Prezes Zarządu
2021-09-30 Michał Stachyra Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki