REKLAMA

ORZEŁ: Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

2021-05-24 14:51
publikacja
2021-05-24 14:51
Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
7)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)podziału zysku za rok obrotowy 2020,
b)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku,
c)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2020 roku.
8)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9)Wolne wnioski.
10)Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki
20210524_145146_0000133728_0000130117.pdf
20210524_145146_0000133728_0000130118.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki